Khi tôi sử dụng dịch vụ, tôi có cần để lại thông tin của mình không?

Khi khách hàng mua các sản phẩm từ cửa hàng của chúng tôi, như là một phần của quá trình mua bán, chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân giúp nhận diện hoặc có khả năng  nhận diện danh tính của khách hàng như là Họ và Tên, Email, Số điện thoại di động, Địa chỉ giao hàng.

Khi khách hàng truy cập website của chúng tôi, chúng tôi cũng tự động nhận được địa chỉ IP (Internet Protocol Address) nhằm cung cấp thông tin giúp chúng tôi hiểu hơn về trình duyệt cũng như hệ điều hành của bạn.