1. Mục đích thu thập thông tin

Khi khách hàng mua các sản phẩm từ cửa hàng của chúng tôi, như là một phần của quá trình mua bán, chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân giúp nhận diện hoặc có khả năng  nhận diện danh tính của khách hàng như là Họ và Tên, Email, Số điện thoại di động, Địa chỉ giao hàng.

Khi khách hàng truy cập website của chúng tôi, chúng tôi cũng tự động nhận được địa chỉ IP (Internet Protocol Address) nhằm cung cấp thông tin giúp chúng tôi hiểu hơn về trình duyệt cũng như hệ điều hành của bạn.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin thu thập sẽ giúp chúng tôi

– Cung thấp thông tin, dịch vụ theo khách hàng yêu cầu

– Giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng

– Hỗ trợ khách hàng khi muốn tìm hiểu và mua sản phẩm

– Thông báo, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc mua và bảo hành sản phẩm

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Khi khách hàng cung cấp thông tin cho chúng tôi, thông tin của quý khách sẽ được lưu trữ trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi. Thông tin sẽ được lưu trữ trong thời gian hoàn thành việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc khi khách hàng yêu cầu huỷ các thông tin mà khách hàng đã cung cấp.

4. Cam kết bảo mật

Chúng tôi cam kết các thông tin của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty hoặc các bên thứ ba như các đại lý của chúng tôi nhằm mục đích cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất cho khách hàng.

Công ty cam kết, không chia sẻ hay bán thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại hay bất kỳ mục đích nào khác làm ảnh hưởng không tốt đến khách hàng.

5. Các trường hợp công bố thông tin khách hàng

Trong một vài trường hợp đặc biệt sau, chúng tôi buộc phải công bố thông tin khách hàng nếu:

– Chúng tôi nhận được yêu cầu pháp lý từ một cơ quan chính phủ

– Chúng tôi có căn cứ về việc tiết lộ thông tin là cần thiết nhằm ngăn chặn các rủi ro như các mối đe dọa về sức khoẻ và tính mạng.

6. Đối với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba

Đối với một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba như các cổng thanh toán, các ngân hàng hay các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán khác. Các nhà cung cấp này có chính sách bảo mật của riêng họ và chúng tôi buộc phải cung cấp thông tin các giao dịch của bạn liên quan đến việc mua hàng của chúng tôi. Đối với các nhà cung cấp này, chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu các chính sách bảo mật của họ để hiểu về cách thức mà các nhà cung cấp này thu thập và xử lý thông tin của bạn.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Nếu khách hàng phát hiện thông tin cá nhân của mình bị tiết lộ, vi phạm hoặc sử dụng sai mục đích, khách hàng có thể gửi email khiếu nại đến hòm thư điện tử Nicole.le0803@gmail.com. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi và cùng khách hàng giải quyết trong thời gian sớm nhất.