Phong cách thiết kế nội thất ven biển (Coastal Style) là gì?

Phong cách thiết kế nội thất ven biển

Phong cách thiết kế nội thất ven biển hay phong cách Coastal là phong cách có nguồn cảm hứng đến từ biển cả và các yếu tố liên quan như cát, bầu trời. Rất nhiều người đặc biệt yêu thích phong cách này. Vì có màu sắc tươi mới, nhiều kết cấu và cảm giác […]