Phong cách thiết kế nội thất đương đại (Contemporary Style)

Phong cách thiết kế nội thất đương đại

Ở một vài khía cạnh nào đó, phong cách thiết kế nội thất đương đại thường hay bị nhầm lẫn với phong cách thiết kế nội thất hiện đại. Mặc dù chúng có những điểm tương đồng, nhưng mỗi phong cách đều có những đặc điểm riêng biệt. Trong khi phong cách hiện đại dù […]