Tôi có được đảm bảo trong quá trình vận chuyển hàng hoá không?

Đối với đơn vị giao hàng của Nội thất xu hướng: Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trong các trường hợp rủi ro như mất mát, hư hỏng, trầy xước trong quá trình vận chuyển hàng hoá từ Nội thất xu hướng đến địa điểm mà khách hàng yêu cầu.

Đối với các đơn vị giao hàng khác do khách hàng chỉ định: Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm đến thời gian giao hàng cho đơn vị vận chuyển. Nếu có các rủi ro phát sinh trong quá trình vận chuyển đến tay khách hàng, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Khách cũng sẽ chịu hoàn toàn các chi phí đối với các đơn vị vận chuyển này.